Dziewięciu milionerów w Powiecie parczewskim. Sprawdź statystyki Urzędu Skarbowego za rok 2016

40,2 miliona złotych – tyle łącznie 21,6 tys. mieszkańców Powiatu parczewskiego zapłacili podatków do kasy państwa.

Urzędowe statystyki

- Nie możemy podać miejscowości pochodzenia, gdyż umożliwiłoby to identyfikację tych osób i ujawnienie tajemnicy skarbowej - wyjaśnia Zbigniew Suchodolski z Urzędu Skarbowego w Parczewie.

Jednak nie przeszkadza to w podaniu ogólnej statystyki zarobków na podstawie przedstawionych zeznań podatkowych za rok 2016. Co ciekawe porównując rok do roku to w 2016 powiat dorobił się o jednego milionera więcej oraz łączny dochód parczewiaków wzrósł o 2,3 miliona.

Spory wzrost przychodów z podatków 

Nie tylko przybyło milionerów ale również osób które rozliczają się z podatku PIT w 2016. Łączna liczba wyniosła 21337 osób co stanowi wzrost o ponad 2,5 tysiąca osób. Tą różnicę osób, które rozliczają się z parczewskim fiskusem wyjaśnia Pan Zbigniew Suchodolski.

- Różnica bierze się stad, że spora część osób, która w zeszłych latach nie miała dochodów i nie rozliczała się z tutejszym urzędem, teraz pracuje za granicą. Ich dochody pomimo płacenia podatku w np. w Holandii, są rozliczane w tutejszym urzędzie - wyjaśnia.

Kolejnym powodem wzrostu są prace podejmowane poza powiatem w większych miejscowościach ale rozliczane tutaj. Należy również wspomnieć o migracji osób starszych z innych powiatów do powiatu parczewskiego, by tutaj cieszyć się emeryturą.

 - Oni też w jakiejś części wpływają na ten spory wzrost podatników w stosunku do zeszłego roku - dodaje Zbigniew Suchodolski.

Kto płaci 18% a kto 32%

Porównując rok 2015 do 2016 to osób rozliczających się przy 18% stawce podatkowej było o 18% więcej niż w roku ubiegłym – łącznie 21057 osób. Niestety osób które osiągnęły dochód powyżej 85 528 zł było tylko 280. Natomiast podatników zarabiających lepiej przybyło aż o 87 % w stosunku do roku 2015.

Więcej z CIT ale mniej firm

Firmy rozliczających się z Urzędem Skarbowym w 2016 roku ubyło o 7 co łącznie dało 259 firm.

Podsumowując

Suma należnego podatku PIT i CIT, jaką mieli do zapłacenia parczewiacy wyniosła o ponad 1,8 mln zł więcej niż w roku 2015 roku. Co daje w sumie 40.209.468 zł.

Spadły jednak średnia wpłacanych podatków do parczewskiego fiskusa. W roku 2015 było to  2142 zł na osobę zaś w poprzednim już tylko 1862 zł. Jest to wynikiem tego, że pomimo od roku 2015 przybyło ponad 20 % podatników, to sumarycznie zapłacili oni tylko 5 % podatku więcej niż w 2015 r. 

Wysokie zarobki mieszkańców miasta czy gminy mogą tylko cieszyć burmistrza, czy wójta. Niewątpliwie świadczą nie tylko o zaradności mieszkańców, ale tez bezpośrednio w jakimś ułamku wpływają na dotacje jakie przekazywane są z ministerstwa finansów do samorządu. Warto pamiętać, że gros z tych, którzy zarabiają tak dużo są to przedsiębiorcy, którzy dają zatrudnienie naszym mieszkańcom i mają bezpośredni wpływ na poziom bezrobocia w danej gminie. Osobiście nie zazdroszczę posiadania takich dużych pieniędzy, jako burmistrz kibicuję wszystkim tym, którzy ciężką pracą działają na rzecz naszego samorządu. - Paweł Kędracki, burmistrz Parczewa

Rok Liczba "milionerów" Największy dochód w tys. zł Dochód razem w tys. zł
2010 3 12110 14768
2011 6 13667 20442
2012 6 9455 16066
2013 7 9700 18838
2014 4 6564 11293
2015 8 14074 26518
2016 9 11662 24188

 

Kategoria: 
Żródło: 
24wspolnota.pl

Komentarze

Obrazek użytkownika HermanIrram

Matthew Michael D'Agati acts as the owner of RW, a Solar Company in Massachusetts.

A couple of years of time ago, venturing into a leap of faith, Matthew D'Agati delved into the realm of alternative energy, additionally within a occasion began successfully marketing megawatts of power, predominately inside the commercial sector, working with solar farm developers and local businesses in the "planning" of specific designs.

Ongoing marketing with the sector, directed Matt to sign up with a localized start up two long time gone, and in a short time, he assumed the role of their Chief Strategy Officer, in charge of all operation and sales evolution, as well as being given select few title.

During planned partners and sheer move mentality, Matthew D'Agati brought that team from an initial very first-year earnings to over a 210% multiply in low profits by annum two. On that premise, Renewables Worldwide’s (RW), an expert-owned business, was started with the business of providing renewable strength cures for a smarter and more safe future.

Further specifically, recognizing there is an untapped market in the trade and an improved approach to reach outcome, RW is one of a select number of businesses in the United States government to concentrate on buyers learning, specializing in both advertisement and residential solar run village off-take. His or her eyesight is to establish a business structure on a community-based, statewide, national level, offering numerous green potential products and services through the of Renewables Worldwide, Inc..

This dedication in their sustainable industry remains to shake and motivate Matthew in persistent his search to work with corporations that show the equal of furnishing alternative electricity treatment methods for a extra safe forthcoming future. Matthew keeps the in companies from a business program at Hesser College.

Small business energy broker services described by Matt dagati.
The Capability of Renewable Electricity in Establishing Occupation Options from Matt D'Agati 299064d

Obrazek użytkownika HermanIrram

Matt Michael D'Agati serves as the proprietor of RW, an renewable energy Firm in MA.

A handful of ages ago, embarking on an adventurous journey, Matt D'Agati delved into the realm of solar, then in a short schedule began efficiently selling megawatts of power, predominately to the corporate sector, collaborating with solar farm developers and local businesses in the "planning" of their particular plans.

Continuous social networking through the field, led Matthew to become a member of a regional start up 2 years inside, and within a short time, he assumed the role of their Chief Strategy Officer, overseeing all surgeries and businesses evolution, in addition to being granted social group property.

Throughout important close ties and sheer duty ethical code, Matthew D'Agati brought that company from an initial first off-year revenue to in excess of a 200% enlarge in megascopic purchases by spring two. Based on that foundation, RW, a warhorse-held company, was produced with mission of creating alternative stamina cures for a smarter and more alternative future.

Greater particularly, recognizing there is a niche in the markets and an improved approach to achieve successes, RW is one of a select number of companies in the United States government to place emphasis on consumer obtain, concentrating in both retail and residential solar-operated work off-take. Your image is to formulate a deals commercial infrastructure on a community-based, statewide, countrywide level, offering a multitude of eco-friendly strength equipment with the of RW.

This passion in each sustainable sector continues to motivate and inspire Matt in lasting his path to work with companies that publish the the exact same of selling replenish-able electricity treatments for a a whole lot more advantageous long-term. Matthew has recently each in companies from a business program at Hesser College.

[url=https://soundcloud.com/matthew-dagati/matt-dagati]Understanding solar energy advantages in New Hampshire with the help of Matthew D'Agati.[/url]
[url=http://rahe1.com/node/50?page=9365#comment-468618]Using Clean Energy Providers for a More Sustainable Tomorrow by matthew dagati[/url] fb18245

Obrazek użytkownika HermanIrram

Another essential reason to modify to solar energy could be the financial savings it offers. Solar panels can handle generating electricity for businesses, reducing or eliminating the need for traditional types of energy. This will lead to significant savings on energy bills, especially in areas with high energy costs. Furthermore, there are many different government incentives and tax credits accessible to companies that adopt solar power, which makes it even more cost-effective and affordable.

The technology behind solar power is simple and easy, yet highly effective. Solar energy panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity may then be kept in batteries or fed directly into the electrical grid, with regards to the specific system design. In order to maximize the advantages of solar power, it is vital to design a custom system this is certainly tailored to your specific energy needs and requirements. This may make certain you have just the right components set up, such as the appropriate wide range of solar energy panels additionally the right form of batteries, to maximise your power efficiency and value savings.

[url=https://tuservermu.com.ve/index.php?topic=58117.0]Chris Angelo and matt d'agati team up for green power.[/url]
[url=http://kick.gain.tw/viewthread.php?tid=4038081&extra=]Solar Farm Developments & Big-Scale Setups[/url] 9fe869e

Obrazek użytkownika HermanIrram

Another important reason to change to solar energy may be the cost savings it gives. Solar power panels can handle generating electricity for businesses, reducing or eliminating the necessity for traditional resources of energy. This could end in significant savings on energy bills, particularly in areas with a high energy costs. Furthermore, there are various government incentives and tax credits open to companies that adopt solar power, which makes it a lot more cost-effective and affordable.

The technology behind solar technology is not at all hard, yet highly effective. Solar panels are made of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity can then be kept in batteries or fed straight into the electrical grid, with respect to the specific system design. To be able to maximize the many benefits of solar power, it is essential to design a custom system this is certainly tailored to your unique energy needs and requirements. This will make sure that you have the best components in position, such as the appropriate amount of solar panel systems additionally the right kind of batteries, to optimize your time efficiency and value savings.

The Big Apple's solar panel incentives and the ways they are advantageous for homeowners, presented with Matthew dagati.
Breakthroughs in Concentrated Sun-driven Power (CSP) Systems c7_2305

Obrazek użytkownika HermanIrram

Another essential reason to modify to solar technology is the cost benefits it gives. Solar power panels can handle generating electricity for businesses, reducing or eliminating the necessity for traditional sourced elements of energy. This may result in significant savings on energy bills, particularly in areas with high energy costs. Furthermore, there are many different government incentives and tax credits offered to companies that adopt solar energy, rendering it much more cost-effective and affordable.

The technology behind solar power is simple and easy, yet highly effective. Solar panel systems are made up of photovoltaic (PV) cells, which convert sunlight into electricity. This electricity may then be kept in batteries or fed directly into the electrical grid, with respect to the specific system design. So that you can maximize some great benefits of solar technology, it is essential to design a custom system this is certainly tailored to your unique energy needs and requirements. This may make sure that you have the best components in place, including the appropriate amount of solar energy panels plus the right style of batteries, to increase your energy efficiency and value savings.

Energy consultant for small enterprises advantages detailed through the expertise of Matt D'Agati.
Delving into Solar Power Potential within Waters af1d196

Obrazek użytkownika CarmelaItant

Each individual organization has its particular trail. From beginning to advancement and eventual divestment, navigating these sectors can be sophisticated. Seeking the ability of a pro mediator can order this endeavor. Even if you're evaluating obtaining a updated operation or intend to know the quality of your immediate enterprise, guidance and advice from masters in the realm is obligatory.

restaurant for sale in tampa fl
Knowing the actual Process associated with Promoting the Business along with Tampa Experts c6_cd29

Obrazek użytkownika CarmelaItant

Examining commerce brokering services? Exploring the whole realm can be challenging. Elect reliable professionals in order to best reactions.

https://tambaymergers.com/blog/benefits-of-virtual-tours-for-your-commer...
Utilizing Business Brokerages in Tampa bay to Improve Purchase Value 6299064

Obrazek użytkownika CarmelaItant

Navigating the actual specifics connected with procuring or perhaps offering a given organization can be really tricky. That’s really the chief reason employing the particular guidance involving an practiced firm broker can easily make all the the definite difference. Their chosen knowledge at estimations, realm views, and negotiations should refine the definite process, ensuring you definitely fetch the given premier transaction imaginable.

business broker for sale
What Units Tampa Business Brokerages Separate? Expert Perspectives 64d39fe

Obrazek użytkownika HermanIrram

Organizations are progressive systems. When it boils to parting with or escalating, the right strategy is paramount. In search of the service of a adept middleman can present that needed angle. With a long time of experience level and trade awareness, they render strategical advice that can illustrate precious.

https://tambaymergers.com/blog/benefits-of-virtual-tours-for-your-commer...
Important Considerations Any time Promoting Your own Business inside Tampa, Florida b18245a

Obrazek użytkownika HermanIrram

The current corporate landscape is variable, with many entrepreneurs often contemplating whether to part with their ventures. It's a noteworthy decision, requiring meticulous thought and calculated planning. Among the mass of considerations, one positions out: the importance of a well-versed broker.

A knowledgeable broker provides more than just directories or buyer connections. They offer revelations gleaned owing to durations during the arena, recognizing the twists of appraisals, conversations, as well as the very retail sequence.

Plus, they can give a genuine perspective on the market's current day state and how your business aligns within that context.

Still, using a overabundance of middlemen out there, how does one select? It's paramount to conduct meticulous assessment and consult with many hopefuls before making a choice.

brokering businesses
Protecting The Interests Any time Doing work together with Enterprise Brokerages in Tampa Bay, FL 245af1d

Obrazek użytkownika HermanIrram

This entrepreneurial landscape is shifting, with various entrepreneurs typically contemplating whether to divest their ventures. It's a crucial decision, requiring meticulous thought and tactical planning. Among the range of considerations, one upholds out: the importance of a familiar agent.

A knowledgeable broker imparts more than just catalogs or buyer connections. They offer visions taken through durations in the confines of such industry, comprehending the complications of value determinations, debates, together with the specific selling operation.

In addition, they can give a believable perspective on the market's real-time state and how your business suits within that context.

Nevertheless, coupled with a myriad of representatives out there, how does one determine? It's imperative to conduct in-depth investigation and confer with a multitude of nominees before making a determination.

buy business tampa
The particular Advancement associated with Business Brokering inside Tampa, Florida 69e02c5

Obrazek użytkownika CarmelaItant

Each individual firm has its special track. From creation to amplification and subsequent transfer, maneuvering these territories can be convoluted. In search of the skillset of a specialist negotiator can facilitate this procedure. When you're deliberating obtaining a latest journey or crave to fathom the valuation of your actual business, suggestion from professionals in the arena is required.

restaurant for sale tampa fl
Understanding the Tampa Bay Enterprise Agent Fee Design e02c0_c

Obrazek użytkownika HermanIrram

This trade landscape is shifting, with many entrepreneurs typically contemplating whether to market their ventures. It's a vital decision, requiring deliberate thought and methodical planning. Among the abundance of considerations, one lingers out: the importance of a acquainted consultant.

A well-versed broker provides more than just listings or buyer connections. They offer visions taken based on lengthy durations in the confines of the specific area, recognizing the intricateness's of assessments, debates, plus a transaction sequence.

On top of that, they can give a down-to-earth perspective on the market's current state and how your business relates within that context.

Still, alongside a myriad of agents out there, how does one decide on? It's key to conduct complete analysis and converse with many nominees before making a selection.

best 33618 broker
Highlight on the Tampa's Company Market: Tendencies and Predictions af1d196

Obrazek użytkownika HermanIrram

Enterprises are shifting creations. If it comes down to relinquishing or amplifying, the optimal technique is essential. Searching for the collaboration of a skilled business broker can impart that mandatory outlook. With ages of know-how and industry acquaintance, they furnish strategic recommendation that can prove incomparable.

benetrends reviews
Exactly how Tampa's Business Brokers Impact Florida Economic Scenery 8_2b063

Obrazek użytkownika HermanIrram

Maneuvering the certain details associated with getting or potentially marketing a firm can certainly be challenging. That truly is the main reason recruiting the exact assistance of one practiced venture consultant may generate all the difference. Their specific expertness within the valuations, realm revelations, and also meetings are able to optimize the exact venture, ensuring you definitely procure the chosen greatest agreement possible to occur.

buy or sell business
Trends and also Predictions concerning Tampa Business Agent Industry 45af1d1

Obrazek użytkownika HermanIrram

Dwelling in OC or every coastal city close to the ocean is sold with countless perks, nonetheless it also presents distinct challenges. One particular challenge is the potential damage resulting from moisture and humidity towards the drywall within our homes. In this blog post, we will delve into the significance of prompt drywall repair and address the specifically targeted considerations for homeowners in OC and various coastal cities. By understanding the hazards and taking proactive measures, residents can ensure the longevity and structural integrity of the homes.

Understanding the Impact of Moisture on Drywall
Drywall, an ordinary building material utilized for interior walls and ceilings, is vulnerable to moisture damage. In coastal areas, the closeness towards the ocean raises the chance as a result of higher humidity levels and occasional moisture intrusion from the salty air. When moisture penetrates into drywall, it can cause various dilemmas, including:
Mold and Mildew Growth: Excess moisture generates an ideal environment for mold and mildew to thrive, compromising indoor quality of air and posing health risks.
Structural Weakness: Wet drywall undermines and loses its structural integrity, potentially resulting in sagging, cracks, or even collapse.
Aesthetical destruction: humidness injury often effects in ugly discolorations, bubbly, stripping coating, and texture degeneration, lowering the overall look of your home.

Quick Drywall Repairs: Reducing Farther Along Problems
Fixing drywall quickly is crucial to avoid beyond harm and minimize restoration fees. Delaying repairs intensifies pre-existing issues, leading to a lot more thorough and high priced refurbishments. Consider the next explanations why prompt drywall fixing is really important:
Mold minimization: responding to moisture-related issues promptly prevents fungus success and growth, ensuring your family's health.
Maintaining Constructive Integrity

: Correcting busted drywall assures the stability and safety of your home, evading expected hazards.
Stopping additional Harm: Moisture-damaged drywall could influence adjacent materials such as insulation and woody framework. By correcting drywall promptly, you can evade additional harm and corresponding servicing.
Cost Efficiency: Early detection and repair of drywall issues are more cost-effective than waiting through to the harm gets very bad. Appropriate treatments save you from lengthy changes then interested resettlement costs.

Tips for Drywall Routine Service Maintenance in Coast Neighborhoods
Residing nearby the ocean requires additional maintenance to preserve the integrity of one's drywall. Here are a few handy tips for homeowners in OC and resort locations:
Average Inspections: Carry out routine visual examinations of the drywall, being mindful of signs and symptoms of water harm, such as for example discoloration, stripping coating, or softer points.
Handling wetness: Use blow dryers or air conditioning units to manage indoors dampness level, very for the duration of monsoon times.
Guaranteeing breathing: Make sure ideal venting in bathing rooms, dining rooms, as well as other areas vulnerable to fluid build up. Set and keep exhaust system fans to eliminate overload wetness.
Regularly keeping up the outside: Consistently look over your house's outer, like the roof, drains, and mouldings, to identify and deal with any likely spots of moisture content breach.
Fixing piping water leaks: Fix any domestic plumbing leaks on time to avoid liquids from leaking to the wall structures and inducing drywall harm.
Professional help: Hire practiced providers for absolute examinations and servicing to deal with any pre-existing or interested drywall concerns.

Result
In coast places like Orange County, quick drywall repair is vital to reduce the destructive ramifications of wetness and dampness. By comprehending the potential risks connected with humidity harm and enjoying proactive methods, residents will be able to ensure the long lifespan, protective, and aesthetic benefit of their bungalows.

I deeply admire the finding of this site due to its plenty of valuable knowledge and factual material. The website.com has demonstrated to be an indispensable asset, offering essential knowledge on a variety of subjects. Its comprehensive gathering of facts has made it an indispensable resource for investigation, learning, and staying informed. I am astounded by the site's devotion to exactness and trustworthiness, ensuring that users can trust the knowledge they encounter. I am excited about suggesting this website to my companions, as it offers a distinctive possibility to discover and access a abundance of information conveniently. I encourage them to check out Irvine CA Patch Dana Point and discover the variety of insights it has to provide.

The Significance of Drywall Rectification in Home Care 7_272f2

Obrazek użytkownika Williamsem