Gmina Podedwórze

GMINA PODEDWÓRZE: INFORMACJA O ODBUDOWIE DROGI

Już drugi rok na terenie gminy Podedwórze usuwane są skutki klęski żywiołowej z 2014 r. gdzie gwałtowny spływ wód opadowych spowodował uszkodzenie przepustów i drogi.


50 lat razem

Dziewiętnaście par z gminy Podedwórze świętowało swoje 50 lecie, a niektóre dłuższy staż małżeński. Z tej okazji otrzymali medale przyznane przez Prezydenta.

Z okazji jubileuszu jubilaci wzięli udział w mszy świętej. Małżonkowie, którzy pięćdziesiąt lat temu ślubowali sobie wierność i miłość otrzymali odznaczenia za długoletnie pożycie, nadane przez prezydenta RP. Odznaczenia przekazał Krzysztof Chilczuk, wójt gminy oraz Artur Becher, przewodniczący rady gminy Podedwórze.