inwestycje kolejowe

Wymienią tory między Łukowem a Parczewem

W grudniu zakończą się prace na szlaku kolejowym między Łukowem a Parczewem. Inwestycja warta jest 110 mln zł i jest potrzebna przed zbliżającym się jeszcze ważniejszym remontem. 

Prace torowe między Łukowem a Parczewem rozpoczęły się jeszcze we wrześniu, a zadanie już zostało wykonane w 80 % zaplanowanych prac przy obiektach inżynieryjnych.

Lubelskie koleje 2020, czyli do Warszawy w 90 minut

W latach 2014-20 na inwestycje kolejowe popłynie z UE 10 mld euro. Pytanie, co z tego przypadnie województwu lubelskiemu? Pewien obraz daje ministerialny dokument (o dźwięcznej nazwie) "implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r.". W załącznikach wymieniono m.in. 64 priorytetowe projekty kolejowe o znaczeniu krajowym, które mają być realizowane w kolejnych latach. Wśród lubelskich inwestycji znalazła się ta najważniejsza - modernizacja trasy do Warszawy (a właściwie do Otwocka). Koszt - 3,5 mld zł.