Miliony na połączenia Parczewa z Lubartowem

Na tę inwestycję mieszkańcy Parczewa, Siemienia i okolicznych miejscowości czekali długie lata. Wszystko wskazuje na to, że droga powiatowa z Parczewa do Siemienia zostanie wyremontowana. Choć droga należy do powiatu, koszt inwestycji częściowo pokryją ze swoich budżetów także gminy Parczew i Siemień. 

Całość inwestycji ma kosztować według wstępnych wyliczeń 8 mln 369 tys. zł. Obejmowałaby zrobienie nakładki asfaltowej i budowę chodnika na terenie zabudowanym połączonego ze ścieżką rowerową do samego Siemienia, a także oczyszczenie przydrożnych rowów. Zaczynałaby się od ronda przy Starostwie, objęłaby ul. Kolejową i całą drogę przez Brudno, Miłków, aż do drogi wojewódzkiej w Siemieniu. 

Inwestycja będzie możliwa pod warunkiem pozyskania na ten cel wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Droga została wpisana do mapy planu rozwoju dróg województwa lubelskiego, teraz musi on zostać zaakceptowany przez odpowiednie organy Unii Europejskiej w Brukseli. 

- Być może pod koniec roku będzie wiadomo, które drogi, z którego powiatu wpisują się w sieć rozwoju województwa lubelskiego - powiedział starosta, Jerzy Maśluch. 

Według wstępnych deklaracji, dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 3 mln 869 tys. zł. Na spotkaniu władz powiatu i wyżej wymienionych gmin ustalono, że pozostała kwota zostanie podzielona następująco: 2 mln 250 tys. zł zapłaci powiat parczewski, 1,4 mln dołoży gmina Siemień, a 850 tys. gmina Parczew. Gminy podpisały list intencyjny w tej sprawie. Na realizację inwestycji trzeba będzie jednak poczekać. 
Starosta podkreślał tuż po wyborach, że kompleksowe rozwiązywanie problemów złego stanu dróg będzie jego priorytetem. Co roku powiat będzie przeznaczał 400 tys. zł na wykonywanie nakładek pod warunkiem partycypacji w kosztach gmin. Będzie też szukał innych możliwości pozyskania środków na remonty. - Co roku od 2016 będzie w budżecie państwa miliard złotych na modernizację dróg lokalnych. Na pewno będziemy chcieli korzystać z tych środków - zapewnia Jerzy Maśluch. 

Więcej na temat w papierowym wydaniu gazety "Wspólnota".

Kategoria: 

Komentarze

Komunikacja zawsze jest dobra dla rozwoju. A jak połączenia zostaną wykonane z głową, to i bezpieczeństwo mieszkańców i gości regionu się poprawi.

OmegaSystem