Parczewska Policja zaprosza na konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkania odbywać się będą w najbliższym tygodniu w poszczególnych siedzibach gmin powiatu parczewskiego. Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców powiatu zebrana podczas konsultacji zostaną kompletowane i będą brane pod uwagę przy tworzeniu tzw. Krajowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa.
 
W najbliższy poniedziałek odbędzie się konsultacja społeczne z mieszkańcami powiatu parczewskiego. Organizatorem spotkań jest KPP w Parczewie natomiast głównym celem przeprowadzonych dyskusji będzie poprawa bezpieczeństwa poprzez utworzenie tzw. Mapy zagrożeń  bezpieczeństwa. Na zebraniach omówione zostaną kwestie bezpieczeństwa przez kierownictwo KPP w Parczewie na terenach poszczególnych gmin. Uczestnicy debat będą mogli zasugerować swoje spostrzeżenia, uwagi i oczekiwania dotyczące pracy policji oraz m.in. wskazania miejsc gdzie dochodzi do łamania czy też naruszeń prawa.
 
Konstulcję zaczynają się o 9:00 w Urządzie Miasta i Gminy w Parczewie przy ulicy Warszawskiej 24.
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 
Kategoria: 
Żródło: 
powiat.parczew.pl