Komunikat MOPS w Parczewie w sprawie wniosków "500 Plus"

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r., poz. 195 )
 
Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m. in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie ośrodka przy ul. Ogrodowej 16, będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00, a w środy w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r. w godzinach od 7.00 do 17.00. Od 10 marca br. wydawane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. 
 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w okresie od 1 kwietnia 2016r. będą miały możliwość pobrania i złożenia wniosku w następujących jednostkach:
  • Publiczne Gimnazjum w Parczewie, ul. Spółdzielcza 7 ,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Parczewie, ul. 11 Listopada 90,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, ul. Polna 34,
  • Przedszkole nr 1 w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 8a,
  • Przedszkole nr 2 w Parczewie, ul. Spółdzielcza 5,
  • Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce,
  • Szkoła Podstawowa w Tyśmienicy.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można złożyć także w postaci elektronicznej.
 
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., MOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
 
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców Miasta i Gminy Parczew o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez setki osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.
 
Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie – Dział Świadczeń Rodzinnych, tel. 83 354 29 96.
Kategoria: 
Żródło: 
www.mops.parczew.com