"Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015" - konkurs organizowany przez Staroste Parczewskiego

Starostwo w Parczewie zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”. Głównym celem konkursu jest nagrodzenie parczewskich firma za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji naszego regionu.
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody. Niestety wygrana ma charakter honorowy i nie jest związane z nagrodą pieniężną. Szczegółowe informacje na temat konkursu jak również regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej starostwa. Aby zgłosić się do konkursu należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew z dopiskiem Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” do dnia 15 lutego 2016 r. Organizator dopuszcza się przesłanie wniosków również skanem na adres e-mail: powiat@parczew.pl
 
Zapraszamy Państwa do składania wniosków w obrębie trzech kategorii konkursowych:
  • Prowadzący działalność w branży usługi;
  • Prowadzący działalność w branży handel;
  • Prowadzący działalność w branży produkcja.
Rozstrzygnięcie konkursu w trakcie Gali Finałowej w dniu 19 marca 2016r. w Parczewie.
 
Kategoria: 
Żródło: 
www.powiat.parczew.pl