Konsultacje ws. drogi 815 w Urzędzie Miejskim w Parczewie

W Urzędzie Miejskim w Parczewie oraz Zarządzie Dróg Wojewódzkich trwają konsultacje projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 815 Lubartów - Parczew. Mieszkańcy Gminy Parczew, których nieruchomości znajdują się wzdłuż tej drogi proszeni są o zapoznanie się z ogłoszeniem.

W związku z opracowywanym projektem pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice-Parczew-Siemień-Lubartów na odcinku km 26+662 do km 61 565" Urząd Miejski w Parczewie informuje, że właściciele nieruchomości przyległych do drogi nr 815 na odcinku Parczew – Lubartów, którzy nie maja dostępu do swojej działki z innej drogi, mogą złożyć stosowny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin, w sprawie budowy nowego zjazdu.

Droga z Lubartowa do Parczewa spędza sen z powiek nie tylko włodarzom Parczewa  i okolicznych gmin ale przede wszystkim zwykłym mieszkańcom. Wiele lat oczekiwania na remont i przebudowę tej drogi powoli dobiega końca. Intensywne place planistyczne powzalają przypuszczać, że inwestycja ta zostanie wreszcie zrealizowana.

Inwestycja ma zgodnie z planem zacząc się w 2017 roku a jej zakończenie ma być w roku 2019. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok 220 mln zł.  

(TD)

Kategoria: 
Żródło: 
http://opinie.news/