Historia Parczewa

2 wpisów / 0 new
Ostatni wpis
MARIUSZ MICHAŁOWSKI
Historia Parczewa

Historia miasta, jego roli i wydarzeń tych danych o których warto pisać.

MARIUSZ MICHAŁOWSKI
Wikipedia - mikro informacje

Parczew - po raz pierwszy wspomniano o nim w 1235 r. W 1401 r. otrzymało od Władysława Jagiełły prawa miejskie. W 1413 r. Miasto było na kongresie w Horodło jako miejsce spotkania wyznaczonego parlamentu polsko-litewskiego. Odtąd stało się ważnym ośrodkiem życia politycznego. Przez wieki społeczność żydowska miała duży wpływ na życie Parczewa. Władysław IV odnowił w 1633 r. przywilej społeczności żydowskiej do prowadzenia synagogi i cmentarza żydowskiego.

29 i 30 września 1939 r. doszło do bitwy pod Parczewem pomiędzy nacierającymi na Kock oddziałami Grupy Operacyjnej Polesie gen. Kleeberga a wojskami sowieckimi wkraczającymi na wschodnią Polskę. Przed II wojną światową społeczność żydowska stanowiła 50% ludności stłoczonej przez okupację niemiecką w utworzonym tu getcie. W 1942 r. getto zostało zlikwidowane, a mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Treblince.

Tak niewiele informacji o tym mieście, a na pewno historia jest bogatsza.