GMINA PODEDWÓRZE: INFORMACJA O ODBUDOWIE DROGI

Już drugi rok na terenie gminy Podedwórze usuwane są skutki klęski żywiołowej z 2014 r. gdzie gwałtowny spływ wód opadowych spowodował uszkodzenie przepustów i drogi. Komisja Wojewody Lubelskiego zakwalifikowała te uszkodzenia do przyznania pomocy, w związku z czym w roku 2015 odbudowano 2 przepusty w miejscowości Podedwórze i Kaniuki.
W roku 2016 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Promesę dla Starostwa Powiatu Parczewskiego na kwotę 275 000,00 zł. na „Odbudowę drogi powiatowej Nr 1615L od km 5+203 do km 5+853 wraz z przepustami w km 0+347, w km 5+253 i km 9+401 w miejscowościach Podedwórze, Zaliszcze i Zadębie zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.
Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów Starostwo Powiatowe w Parczewie rozpocznie procedurę odbudowy drogi w Zaliszczu.

 

Opublikowano: piątek, 15, kwiecień 2016 12:52
Krzysztof Chilczuk
Kategoria: 
Żródło: 
http://www.gmina-podedworze.pl/